QUALITY ASSURANCE POLSKA
Doradztwo techniczne i jakościowe

BRC / IFS
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points

Formularz zapytania

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższego formularza pozwoli on na przygotowanie oferty dotyczącej nszych usług

ISCC / REDcert / Zrównoważony rozwój biopaliw

ISO 22000 System HACCP
BRC IFS GMP+ (pasze)
ISO 9001 ISO 14001 PN-N 18001
EuropGAP CE - oznakowanie


wdrożenie szkolenia audytOferta firmy

. HACCP GHP GMP
. PN-EN ISO 9001:2001
. Audity wewnętrzne
. Audity zewnętzne
. Szkolenia pracowników
. Kontrola dokumentacji
. PN-EN ISO 22000:2006

haccap haccp